Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas padeda suaugusiems ir vaikams atsistatyti ir gyventi įprastą gyvenimą, stiprinant žmogaus organizmą ir kūną po įvairiausių susižalojimų, traumų, operacijų. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu yra aptariama paciento sveikata, fizinė būklė, emocinė savijauta. Įvertinus šiuos aspektus yra parenkama individuali sveikatos gerinimo programa, kurios metu vyksta kineziterapijos, ergoterapijos, fizioterapijos užsiėmimai bei gydomieji masažai. Pasitaiko atvejų, kai į gydymą reikia įtraukti paciento artimuosius, socialinius darbuotojus, psichologus ir kitus specialistus. Siekiant sugrąžinti sutrikusias žmogaus funkcijas gydytojas bendradarbiauja su pacientu ir prižiūri, kaip yra laikomasi sudarytos programos, reikalui esant gali ją koreguoti arba pakeisti, skirti medikamentinį gydymą.